niedziela, 12 grudnia 2010

sudo a zmienna $PATH

Często instalując różne programy czy biblioteki musimy dodać ich pliki wykonywalne do systemowej zmiennej PATH. Niestety, gdy trzeba wywołać polecenie z uprawnieniami admina (np. poprzez sudo) okazuje się, że plik nie znajduje się w $PATH. Dzieje się tak, gdyż $PATH ustawiona dla naszego użytkownika to nie ta sama co dla admina czy innych użytkowników. Dla admina najprościej zmienić to w ten sposób:

1. Otwieramy plik /etc/sudoers
sudo gedit /etc/sudoers

2. Zmieniamy linię numer 8
Defaults env_reset
na:
Defaults env_reset,secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/var/lib/gems/1.9.1/bin"
Do secure_path dodajemy oczywiście naszą zmienną.

Zapisujemy plik i gotowe!

czwartek, 9 grudnia 2010

Instalacja Ruby (1.9.2) i Rails (3.0.3) w Ubuntu 10.10

1. Instalacja Ruby 1.9.2
Na początek instalujemy język Ruby wydając w konsoli (Aplikacje -> Akcesoria -> Terminal) polecenie:
sudo aptidude install ruby1.9.1 ruby1.9.1-dev
Proszę nie przejmować się "1.9.1" w nazwach pakietów, w ten sposób instalujemy najnowszą wersję Ruby - 1.9.2
Aby zapobiec konfliktom nazw poleceń z wersją 1.8.7, polecenia dla Ruby 1.9.2 mają nazwę np. rubygems1.9.1. Dla naszej wygody zmieniamy to poleceniem:
sudo ln -s /usr/bin/rubygems1.9.1 /usr/bin/rubygems
sudo ln -s /usr/bin/ruby1.9.1 /usr/bin/ruby 
Dla innych komend (irb, rake itp.) wydajemy podobne polecenia.