czwartek, 9 grudnia 2010

Instalacja Ruby (1.9.2) i Rails (3.0.3) w Ubuntu 10.10

1. Instalacja Ruby 1.9.2
Na początek instalujemy język Ruby wydając w konsoli (Aplikacje -> Akcesoria -> Terminal) polecenie:
sudo aptidude install ruby1.9.1 ruby1.9.1-dev
Proszę nie przejmować się "1.9.1" w nazwach pakietów, w ten sposób instalujemy najnowszą wersję Ruby - 1.9.2
Aby zapobiec konfliktom nazw poleceń z wersją 1.8.7, polecenia dla Ruby 1.9.2 mają nazwę np. rubygems1.9.1. Dla naszej wygody zmieniamy to poleceniem:
sudo ln -s /usr/bin/rubygems1.9.1 /usr/bin/rubygems
sudo ln -s /usr/bin/ruby1.9.1 /usr/bin/ruby 
Dla innych komend (irb, rake itp.) wydajemy podobne polecenia.

2. Sterowniki baz danych
Aby korzystać w Rubym z baz danych (sqlite, mysql itd.) musimy zainstalować odpowiednie moduły:
sudo aptitude install libsqlite3-ruby1.9.1 libmysql-ruby1.9.1

3. Instalacja Rails
Teraz najważniejsza (i zapewne najbardziej wyczekiwana) część - instalacja frameworka RubyOnRails:
sudo gem install rails
Jeżeli chcemy skrócić czas instalacji możemy do polecenia dodać:
--no-ri --no-rdoc 
Spowoduje to nie generowanie RI (Ruby Index) i RDoc (Ruby Documentation). Więcej na ten temat można znaleźć tutaj
4. Polecenia zainstalowanych gemów
Domyślnie, gemy instalują się w katalogu /var/lib/gems/[wersja Ruby]. W naszym przypadku będzie to /var/lib/gems/1.9.1. Polecenia znajdują się natomiast w podkatalogu bin. Aby móc z nich normalnie korzystać w terminalu, musimy dodać ten katalog do zmiennej systemowej PATH. Dowolnym edytorem otwieramy plik .bashrc w katalogu domowym użytkownika i dodajemy:
PATH=$PATH:/var/lib/gems/1.9.1/bin; export PATH
Aby używać tych poleceń z uprawnieniami administratora, musimy dodać katalog do zmiennej $PATH użytkownika sudo.

Teraz wszystko powinno już działać. Powodzenia w pisaniu pierwszego projektu! :)

Strona języka Ruby (w języku polskim): ruby-lang.org
Strona frameworka Rails (w języku angielskim): rubyonrails.org
Strona polskiego community Rails: rubyonrails.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz