wtorek, 8 marca 2011

django-piston: Przesyłanie dodatkowych parametrów POST do metody BaseHandler.create()

django-piston daje nam 4 podstawowe metody REST: read(), create(), update(), delete(). Są one bardzo proste i najczęściej musimy je nadpisać, aby uzyskać chciany przez nas efekt.

Metoda create() korzysta domyślnie tylko z parametrów przesłanych w POST (request.POST). Chcąc przesłać do niej dodatkowy parametr lub zmienić istniejący musimy nadpisać całą metodę (i tak kilka razy dla każdego Handlera używajacego create()). Chyba że nadpiszemy tą metodę raz (najlepiej w osobnym pliku, chociażby: libs.my_piston.handler.), aby przyjmowała dodatkowy słownik jako parametr funkcji i (jeżeli zostanie podany) dodała go do słownika pobranego z request.POST.


Teraz w naszym handlerze:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz